Seems you are not at the right place!

Seems you are not at the right place!

Gratis levering & retourzendingen kostenlose Lieferung mit DHL

Something went wrong!
Dein Warenkorb
Gute Wahl! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
You save:
Versandkosten: kostenlos
Gesamt:

Hey, gefeliciteerd met je wahu bord! Heel erg bedankt dat je ons steunt. 🏄‍♀️

Heb je nog onbeantwoorde vragen en wil je alle informatie over je balance board van wahu controleren? Hieronder vind je alle belangrijke informatie.


Veel plezier met je wahu board

Made in Germany

Gemaakt in Duitsland

wahu Boardspaß

Plezier aan boord, waar en wanneer je ook bent

kostenlose Lieferung

Gratis verzending naar DE & AT

Algemene informatie
Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het balansbord en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik van het balansbord.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de balanspost in gebruik neemt. Dit geldt met name voor de veiligheidsinstructies. Anders kunt u zich verwonden of het Balanceboard beschadigen.

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en voorschriften. Gelieve ook in het buitenland landspecifieke richtlijnen en wetten in acht te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Als u het Balanceboard doorgeeft aan een derde partij, overhandig dan ook deze gebruiksaanwijzing.

Verklaring van de symbolen

Waarschuwingssymbool

Dit symbool/woord duidt op een

middelgroot risico dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Symbool Opmerking

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Symbool Aanvullende informatie

Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over behandeling en gebruik.

BEVEILIGING

Beoogd gebruik

Het balansbord is uitsluitend bestemd voor personen met een maximaal gewicht van 120 kg. Het is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commerciële toepassingen. Het balance board mag alleen worden gebruikt door kinderen onder toezicht van een ervaren vriend of een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Gebruik het balance board alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Risico op letsel!

Het gebruik van het balance board kan gevaarlijk zijn als u niet voorzichtig bent.

- Zorg ervoor dat u altijd geschikte beschermingsmiddelen draagt (bijv. sportschoenen, knie- en elleboogbeschermers, sporthandschoenen, veiligheidshelm).

- Gebruik het balance board alleen op een vlakke, droge ondergrond die vrij is van zand, grind, stenen en andere voorwerpen en bij voorkeur op een harde ondergrond (bijv. beton, houten/laminaat vloeren (let op: schade mogelijk) etc. of een speciaal aangelegde ondergrond, bijv. voor skateboarden).

- Springen op het balance board kan gevaarlijk zijn en tot letsel leiden.

- Trek of duw niemand die op het balansbord staat. Dit kan leiden tot letsel.

- Gebruik het balance board niet op openbare wegen of paden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen kleine onderdelen loskomen van de kurkrol. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen in deze onderdelen stikken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen kleine onderdelen loskomen van de kurkrol. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen in deze onderdelen stikken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.

- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het balance board alleen gebruiken als ze worden begeleid en geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Overschrijd het maximale draagvermogen van 120 kg niet.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakking spelen. Zij kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en zich verslikken of delen ervan inslikken.

- Opmerking voor ouders: Ouders wordt aangeraden de veiligheidsinstructies samen met hun kind/kinderen te lezen.

Risico op schade!

Onjuist gebruik van het balance board kan leiden tot schade aan het balance board.

- Controleer de balansplank en de accessoires altijd voor gebruik. Gebruik de balansplank of toebehoren niet als ze beschadigd, gebarsten, gebroken of vervormd zijn.

- Dompel het bord of de accessoires niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Bescherm het bord en de accessoires tegen vocht, druppelen of spatten.

- Gebruik alleen originele accessoires.

- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.

- Gebruik de balansplank niet in vochtige of natte ruimtes.

- Berg het balansbord nooit zo op dat het kan vallen.

- Stel de balansplank of accessoires nooit bloot aan hoge temperaturen (bijv. een oven) of weersomstandigheden (bijv. regen).

- Breng geen esthetische veranderingen aan op de balansplank of de accessoires. Gebruik de balanskaart en toebehoren alleen zoals aanbevolen door de fabrikant.

- Plaats geen lasten op de balansplank die zwaarder zijn dan 120 kg - noch tijdens het gebruik, noch wanneer ze niet in gebruik zijn.

Risico op schade!

Als u de verpakking achteloos opent met een mes of een ander scherp of puntig voorwerp, kan het balance board per ongeluk beschadigd raken. Wees daarom zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking.

1.

Controleer of alle onderdelen en accessoires aanwezig zijn (zie fig. A). Het balansbord is onmiddellijk klaar voor gebruik.

2.

Haal het balance board uit de verpakking en controleer of het balance board en de accessoires defect of beschadigd zijn. Als dit het geval is, gebruik de balanskaart dan niet. Neem contact op met het serviceadres van de fabrikant.

OPERATIE

Kans op letsel!

- Plaats je dominante voet aan één kant (buitenste derde) van het board, waarbij je de andere voet eerst op de grond houdt.

- Zodra je dominante voet stevig op de plank staat, verplaats je langzaam je gewicht van de ene naar de andere kant van de plank. Probeer je evenwicht te bewaren.

Risico op letsel en schade

- Herhaal dit proces een paar keer.

- Als het je lukt om je evenwicht te bewaren, kun je proberen het board iets heen en weer te bewegen door langzaam je hele lichaam te bewegen.

- Als je ook in deze stap slaagt, kun je geleidelijk aan andere technieken, bochten, etc. leren. Je kunt video's van een professionele skiër vinden onder de volgende link. Video's van een professional kun je vinden onder de volgende link: members.wahu-board.com/beginnerguide

- Om te stoppen of af te stappen van het balance board, verplaats je je gewicht voorzichtig naar één kant totdat het board de grond raakt. Zet nu één voet terug op de grond. Nu kun je veilig afstappen.

TOEPASSING VAN DE EVENWICHTSRAAD

- Leg de kurkrol voor je neer. Controleer of de rol niet wegglijdt op de vloer. Wij raden u aan een rubberen mat te gebruiken die goed aan de vloer kleeft en waarop de kurkrol niet kan wegglijden.

- Plaats de balanceerplank met het midden op de kurkrol zodat deze een hoek van 90° maakt ten opzichte van de rol.

- Plaats je dominante voet aan één kant (buitenste derde) van het board, waarbij je de andere voet eerst op de grond houdt.

- Zodra je dominante voet stevig op de plank staat, verplaats je langzaam je gewicht van de ene naar de andere kant van de plank. Probeer je evenwicht te bewaren.

- Herhaal dit proces een paar keer.

- Als het je lukt om je evenwicht te bewaren, kun je proberen het board iets heen en weer te bewegen door langzaam je hele lichaam te bewegen.

- Als je ook in deze stap slaagt, kun je geleidelijk aan andere technieken, bochten, etc. leren. Je kunt video's van een professionele skiër vinden onder de volgende link. Video's van een professional kun je vinden onder de volgende link: members.wahu-board.com/beginnerguide

- Om te stoppen of af te stappen van het balance board, verplaats je je gewicht voorzichtig naar één kant totdat het board de grond raakt. Zet nu één voet terug op de grond. Nu kun je veilig afstappen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Risico op schade!

Een onjuiste behandeling en gebruik van de balansplank kan de balansplank beschadigen en de prestaties ervan negatief beïnvloeden.

negatief beïnvloed.

- Elke verandering aan de originele onderdelen, materialen of constructie van de balansplank, evenals verkeerd gebruik en beschadiging, kan de prestaties van de balansplank ernstig beïnvloeden.

- Laat geen vloeistoffen, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen op de plank of de kurkrol komen. Deze stoffen kunnen de onderdelen aantasten en gevaren veroorzaken.

- De kurkrol is een essentieel onderdeel van het bord en kan worden vervangen. Er is geen vast schema voor het vervangen van de kurkrol. Als de rol echter beschadigd of versleten is, moet hij door een nieuwe worden vervangen.


Gevaar door verkeerd gebruik!

Onjuiste behandeling van het balansbord kan leiden tot schade.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstels, scherpe of metalen schoonmaakgereedschappen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

- Dompel de balansplank niet onder in water of andere vloeistoffen, omdat dit belangrijke onderdelen van de balansplank kan beschadigen.

Schoonmaken

- Gebruik bij vuil alleen water of een milde zeepoplossing op een licht vochtige spons om het bord schoon te maken of af te vegen.

- Laat het balansbord volledig drogen voordat u het opbergt.

OPSLAG

- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opbergt.

- Bewaar het balansbord altijd op een droge plaats.

- Houd de balansplank uit de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden en warmtebronnen.

- Bewaar het bord zo dat het niet kan vallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen: beuken / berken multiplex

Gewicht: 1,8 kg

Draagvermogen: max. 120kg

Afmetingen ca. B x D x H:

305mm x 12mm x 755mm

MADE IN GERMANY

Gemaakt met liefde en handwerk

DISPOSAL

Gooi de verpakking weg

Gooi de verpakking apart weg. Voer papier, kunstpapier en karton af als oud papier en verpakkingen en folies via de daarvoor bestemde recycleerbare inzameling.

Verwijdering van balansbord en toebehoren

Balanceerborden mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!

Als het bord niet meer gebruikt kan worden, gooi het dan weg volgens de voorschriften die gelden in uw stad, staat, district of land. Zo bent u er zeker van dat oude balansborden op de juiste manier worden weggegooid en vermijdt u negatieve gevolgen voor het milieu.

Klantenservice

Telefoon: +49 (0)8581 96999 30
E-mail: support@wahuboard.com

Gedistribueerd door:
WAHU GmbH
Frischeck 5
4065 Waldkirchen
Duitsland

×