Seems you are not at the right place!

Seems you are not at the right place!

Something went wrong!
Uw winkelwagen
Goede keuze! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
Je bespaart:
Versandkosten: gratis
Gesamt:

Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere aanwijzing wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" is elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgegeven aan onder andere Canada. Voor gegevensoverdrachten naar Canada is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie beschikbaar.

Contact

Verantwoordelijke
Neem desgewenst contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons impressum.

Klant initieert contact per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u verstrekte omvang. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Indien het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Daarna worden uw gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen
Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
Uw gegevens worden onder meer aan Canada doorgegeven. De EU-Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven voor gegevensoverdrachten naar Canada.


Recensies Reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover die door u zijn verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het versturen van het commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Bij publicatie van uw commentaar worden de door u opgegeven naam en e-mailadres gepubliceerd.

Gebruik van e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Hiertoe kunt u zich te allen tijde via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door kennisgeving aan ons afmelden. Uw e-mailadres wordt dan uit de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van goederen of diensten hebben ontvangen, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u dit niet doet, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons hoger gerechtvaardigd belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.


Goederenbeheer

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan
easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst
Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstr. 11, 86150 Augsburg


Betalingsdienstaanbieder Kredietinformatie

Gebruik van PayPal
Voor alle PayPal-transacties geldt de PayPal-gegevensbeschermingsverklaring. Deze is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Gebruik van PayPal Express
Wij gebruiken op onze website de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaaldienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Voor de integratie van deze betaalservice is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën is gebaseerd op § 15 para. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons dwingende gerechtvaardigde belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Door de selectie en het gebruik van PayPal Express worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens doorgegeven aan PayPal om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS(http://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS).

Gebruik van Amazon Payments
Wij gebruiken de betaalservice Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u een betaling via de betaaldienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betaaldienst te kunnen integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 lid 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking wordt uitgevoerd.
Bij de selectie en het gebruik van "Amazon Payments" worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betaaldienst Amazon Payments vindt u in het bijbehorende privacybeleid op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490(https://pay.amazon.com/de/help/201212490)

Gebruik van persoonsgegevens bij de selectie van Klarna-betalingsopties
Om u de Klarna-betalingsopties te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u in aanmerking komt voor de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aan uw wensen aanpassen. Algemene informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/(https://www.klarna.com/de/). Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het privacybeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy).Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief deactiveren), vindt u via onderstaande links:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies(https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen(https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac(https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om onze dienst gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 para. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit ons dwingende gerechtvaardigde belang om de optimale functionaliteit van de website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Gebruik van Cookiebot
Wij gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; "Cookiebot") op onze website.
Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en uw recht uitoefenen om reeds gegeven toestemming in te trekken. Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking en daarmee het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Cookies kunnen hiervoor worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 Paragraaf 1 lit. c DSGVO.
Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Cookiebot vindt u op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/(https://www.cookiebot.com/nl/privacy-policy/)


Analyse Reclame tracking Communicatie

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De aldus verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 lid 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html(https://www.google.com/analytics/terms/de.html) of op https://www.google.de/intl/de/policies/(https://www.google.de/intl/nl/policies/) alsmede op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de(https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Gebruik van Hotjar
Wij gebruiken de analysetool van Hotjar Ldt. (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de vraaggerichte vormgeving, optimalisering en analyse van onze website.
De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van paginabezoekers op de website te registreren. Dit resulteert in een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en klikken op de website (zogenaamde heatmap).
Hiervoor gebruikt Hotjar onder andere cookies. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen over het land), voorkeurstaal voor het weergeven van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagperiode vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies(https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies)
Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht van gegevens gebeurt onder andere op basis van passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal u op verzoek meer informatie verstrekken over de genomen maatregelen.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Verdere informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish(https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish)

Gebruik van de Facebook Pixel
Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.
Facebook Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en het doorgeven van deze gegevens aan Facebook wanneer de dienst wordt geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Facebook Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd ophttps://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor de naleving van de informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13, 14 van de GDPR, voor de naleving van de beveiligingsvereisten van art. 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor de naleving van de verplichtingen overeenkomstig art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkenen overeenkomstig art. 15 - 20 van de GDPR, voor het naleven van de veiligheidsvereisten van art. 32 van de GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst en voor het naleven van de verplichtingen overeenkomstig art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Facebook Ierland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
De applicatie dient om bezoekers van de website te targeten met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk van Facebook. Daartoe is de Facebook remarketing tag op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt bij bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers. Daardoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, aan uw interesses gerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij maken op onze website gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader van conversion tracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies over de websites van Ads-klanten heen kunnen worden gevolgd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient voor het maken van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracering. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie alsmede het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/(https://www.google.de/policies/privacy/)
Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken de AdSense-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de gegevensverwerking is het verhuren van advertentieruimte op de website en het richten van bezoekers van de website met op interesses gebaseerde reclame. Door middel van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op hun interesses afgestemde reclame van het Google Display Netwerk te zien. Google gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.
Voor het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën is uw toestemming vereist op basis van § 15 lid 3 zin 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie alsmede het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/(https://www.google.com/policies/technologies/ads/) en https://www.google.de/policies/privacy/(https://www.google.de/policies/privacy/)


Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming wordt uitgevoerd.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/(https://www.google.com/privacy/ads/)
Gebruik van de Pinterest Tag
Wij gebruiken de Pinterest Tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website.
De toepassing dient om bezoekers van de website te targeten met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk van Pinterest. Daartoe is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een rechtstreekse verbinding met de Pinterest-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Pinterest-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Wanneer u Pinterest bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Pinterest-advertenties te zien.
Als u onze website bereikt via een pin op het sociale netwerk van Pinterest, wordt er een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat u op de pin heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken te maken en zo onze website te optimaliseren. In dit kader kan onder meer de volgende informatie worden verwerkt: Totaal aantal gebruikers die op een van onze pins hebben geklikt en naar onze website zijn doorverwezen, bezochte subpagina's op onze website (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website, de inhoud van uw winkelwagen, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy(https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy).

Gebruik van HubSpot
Wij gebruiken de Marketing Hub software van HubSpot, Inc. (25 First Street Cambridge, MA 02141, USA; "HubSpot" met een vestiging in Ierland HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland) op onze website in het kader van een verwerking in opdracht.
Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van onze website en de bezoekers ervan, alsmede het analyseren en evalueren van onze marketingcampagnes en het beter aanspreken van klanten door het plaatsen van gerichte advertenties. Hiervoor worden cookies gebruikt die herkenning van de browser mogelijk maken. Onder andere uw IP-adres kan worden verzameld en doorgegeven aan HubSpot. Uit de op deze manier verzamelde gegevens kunnen met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door HubSpot, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot op: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy(https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy) en https://legal.hubspot.com/nl/dpa(https://legal.hubspot.com/de/dpa).


Gebruik van het live chat systeem HubSpot
Wij gebruiken het live chat systeem van HubSpot, Inc. (25 First Street Cambridge, MA 02141, USA; "HubSpot" met een vestiging in Ierland HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland) op onze website als onderdeel van een in opdracht gegeven verwerking.
De gegevensverwerking dient het doel van directe en efficiënte communicatie tussen u en ons als aanbieder. Voor de werking van het live chat-systeem worden ook cookies gebruikt die de herkenning van de browser mogelijk maken. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en verwerkt: Datum en tijd van het gesprek, IP-adres alsmede verdere door u in het chatproces verstrekte informatie.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door HubSpot vindt u op https://legal.hubspot.com/privacy-policy(https://legal.hubspot.com/privacy-policy) en https://www.hubspot.com/security(https://www.hubspot.com/security).

Plug-ins en Diversen


Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor de vraaggerichte vormgeving en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Hij maakt echter wel de activering mogelijk van andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier(https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).


Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website.YouTube is een aan Google LLC gelieerde onderneming (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie toont video's die bij YouTube zijn gedeponeerd in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy(https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van Vimeo
Wij gebruiken plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo") op onze website om video's van het "Vimeo"-portaal te integreren.
Wanneer u pagina's van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Hierdoor wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, aan de Vimeo-servers doorgegeven.
Als u bij Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plug-in functies gebruikt (bijv. door een video te starten door op de bijbehorende knop te drukken), wordt deze informatie ook aan uw Vimeo-account toegewezen.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 para. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling alsmede over het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo alsmede over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy(https://vimeo.com/privacy).

Duidelijke attributie

Wij maken op onze website gebruik van de diensten van Klar (Klar Insights GmbH, Marktstr. 18, 80802 München, Duitsland). Klar verzamelt, verwerkt en bewaart gegevens over deze website en zijn subpagina's voor het meten van het bereik en voor statistische analyses in onze opdracht. Deze verzameling vindt plaats op de volgende rechtsgrondslag:

  • Als er geen toestemming van de gebruiker is, worden de gegevens anoniem verzameld, d.w.z. zonder persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, en in groepen, d.w.z. door de verzamelde gegevens willekeurig toe te wijzen aan groepen gebruikers. Het is derhalve niet mogelijk conclusies te trekken over individuele gebruikers. Volgens § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG is deze anonieme verzameling verplicht om de bedrijfskosten te optimaliseren en zo de gewenste dienstverlening te garanderen.
  • Indien de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1 a DSGVO en § 25, lid 1 zin 1 TTDSG toestemming heeft gegeven, worden de te verwerken gegevens met betrekking tot de gebruiker verzameld.

Voor de bovengenoemde verschillende soorten verzameling worden verschillende cookies gebruikt om de respectieve soort verzameling te waarborgen.

Cookie - bezwaar

Om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies kunt u deze link gebruiken. Hierdoor wordt een cookie met de naam "do_not_track" van het domein "wahuboard.com" geplaatst. Verwijder deze cookie niet, anders kunnen wij niet garanderen dat u niet door Klar wordt gevolgd.

Informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Klar vindt u op de volgende website: https://www.getklar.com/data-protectionRechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens aanvankelijk voor de duur van de garantietermijn opgeslagen, vervolgens in overeenstemming met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van de artikelen 15 tot en met 20 van de GDPR recht op de volgende rechten: het recht op informatie, op rectificatie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6(1)(f) van de GDPR en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig Art. 21(1) van de GDPR.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Op grond van Art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht op bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, zal de verwerking van de betrokken gegevens worden beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

laatste update: 27.10.2020

×